ครีมเทียม (Non Dairy Creamer)

ข้อมูลเบื้องต้น
ครีมเทียมคือผลิตภัฑณ์ที่มีส่วนประกอบหลักเป็นโปรตีน น้ําตาล และไขมัน โดยนําส่วนประกอบโปรตีนที่แยกจากน้ํานมโค ไขมันที่สกัดมาจากน้ํามันปาล์มหรือน้ํามันมะพร้าว น้ำตาลทรายและน้า นํามาผสมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนําไปทําแห้ง ให้เป็นผง จึงมีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวสูงประมาณ 20 – 50 %

การใช้งาน
1. ใช้เป็นส่วนผสมผลิตสําหรับเครื่องดื่มชาและกาแฟ
2. ใช้เป็นส่วนผสมในการทำ Bakery
3. ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์นม

ราคา
ติดต่อสอบถาม

ขนาดบรรจุ
25 กิโลกรัม/กระสอบ

การจัดเก็บ
จัดเก็บสินค้าไว้ในที่แห้งและเย็น ห่างจากแสงแดดและกลิ่นแปลกปลอม อย่าให้ถูกความชื้น และทําการซีลปิดปากถุงทุกครั้ง
หลักจากการใช้งาน