ซูคราโลส (Sucralose)

ข้อมูลเบื้องต้น
ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานที่ไม่ให้พลังงาน ซึ่งถูกสร้างจากน้ําตาลซูโครสเป็นสารตั้งต้น ทําให้มีโครงสร้างคล้ายๆกับ น้ำตาล และสามารถให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลทั่วไป 600 เท่า และไม่ขมติดลิ้น เพราะฉะนั้นจึงใช้ในปริมาณที่น้อย ส่งผล ให้พลังงานที่เหลือน้อยตามลงไปด้วย มีลักษณะเป็นผลึกแข็งสีขาว ละลายน้ำได้ดีและสามารถปรุงอาหารร้อนบนเตาโดยไม่ สูญเสียรสชาติของตัวมันเอง นอกจากนี้แล้วซูคราโลสก็ไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด และไม่ทําให้ฟันผุ

การใช้งาน
1. ใช้เป็นส่วนผสมผลิตสําหรับเครื่องดื่มเกลือแร่ผงและน้ำ
2. ใช้เป็นส่วนผสมผลิตสําหรับผลไม้กระป๋อง
3. ใช้เป็นส่วนผสมผลิตสําหรับเครื่องดื่มน้ำผลไม้
4. ใช้เป็นส่วนผสมในการทำ Bakery
5. ใช้เป็นส่วนผสมผลิตสําหรับเครื่องดื่มที่ให้พลังงาน
6. ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มกาแฟ และชา
7. ใช้สําหรับในอาหารผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน
8. ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์นม

ราคา
ติดต่อสอบถาม

ขนาดบรรจุ
25 กิโลกรัม/กล่อง

การจัดเก็บ
จัดเก็บสินค้าไว้ในที่แห้งและเย็น ห่างจากแสงแดดและกลิ่นแปลกปลอม อย่าให้ถูกความชื้น และทําการซีลปิดปากถุงทุกครั้ง
หลักจากการใช้งาน