เดกซ์โตรส (Dextrose Monohydrate)

ข้อมูลเบื้องต้น
เดกซ์โตรส โมโนไฮเดรท หรือผลึกบริสุทธิ์ของน้ําตาลกลูโคส (D-glucose) หรือจะเรียกว่า น้ำตาลเย็น ก็ได้ จัดเป็นน้ําตาลโม- เลกุลเดี่ยว หมายถึงน้ําตาลที่ไม่มีพันธะจับกับสารประกอบใดๆ จึงสามารถแตกตัวและสลายตัวได้ง่าย เพราะฉะนั้นร่างกายก็ สามารถดูดซึมไปใช้เป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็ว เมื่อนําไปละลายน้ำก็จะละลายได้ทั้งหมดซึ่งสามารถนําไปใช้ผลิตภัณฑ์ Bakery ได้ เนื่องจากเป็นโมเลกุลเดี่ยวสามารถนําไปใช้ให้การขึ้นฟูของยีสต์ดีขึ้นและนำไปหมักแป้งโดว์ขนมปังได้เลยทันที ผลที่ได้คือทําให้การกระจายตัวของแป้งโดว์สม่ำเสมอระหว่างการอบ และยังคงความแน่นของเนื้อแป้งอยู่

การใช้งาน
1. ใช้ผลิตสําหรับเครื่องดื่มเกลือแร่ผงและน้ำ
2. ใช้เป็นส่วนผสมหลักในการทำ Bakery
3. ใช้ผลิตสําหรับเครื่องดื่มที่ให้พลังงาน
4. ใช้ผสมทําน้ำเชื่อมชนิดต่างๆได้

ราคา
ติดต่อสอบถาม

ขนาดบรรจุ
25 กิโลกรัม/กระสอบ

การจัดเก็บ
จัดเก็บสินค้าไว้ในที่แห้งและเย็น ห่างจากแสงแดดและกลิ่นแปลกปลอม อย่าให้ถูกความชื้น และทําการซีลปิดปากถุงทุกครั้ง
หลักจากการใช้งาน