แอสปาร์แตม (Aspartame)

ข้อมูลเบื้องต้น
แอสปาร์แตมเป็นสารให้ความหวานแทนน้ําตาลแต่ไม่ให้พลังงาน ที่เกิดจากการรวมตัวของกรดอะมิโน 2 ชนิด คือ กรดPhenylalanine และกรดAspartic ซึ่งได้มาจากโปรตีน แอสปาร์แตมนั้นให้ความหวานมากกว่าน้ําตาลซูโครสประมาณ 180 – 200 เท่า เนื่องจากให้ความหวานมาก ปริมาณที่ใช้จึงน้อยเพราะฉะนั้นจึงให้พลังงานน้อยกว่า ความสามารถในการ ละลายขึ้นอยู่กับค่า pH และอุณหภูมิ ค่า pH ที่ละลายได้ดีที่สุดอยู่ที่ประมาณ pH 2.2 ละลายได้น้อยที่สุดคืออยู่ที่ค่า pH 5.2 และจะเสถียรมากที่สุดระหว่าง ค่า pH 3 – 5

การใช้งาน
1. ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องดื่ม และน้ำผลไม้
2. ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสําเร็จรูป และอาหารแห้ง
3. ใช้เหมาะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน
4. ใช้สําหรับอาหารผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก

ราคา
ติดต่อสอบถาม

ขนาดบรรจุ
25กิโลกรม/กล่อง

การจัดเก็บ
จัดเก็บสินค้าไว้ในที่แห้งและเย็น ห่างจากแสงแดดและกลิ่นแปลกปลอม อย่าให้ถูกความชื้น และทําการซีลปิดปากถุงทุกครั้ง
หลักจากการใช้งาน