โซเดียม เบนโซเอต (Sodium Benzoate)

ข้อมูลเบื้องต้น
โซเดียมเบนโซเอตใช้เป็นสารถนอมอาหารซึ่งได้มาจากเกลือของกรดเบนโซอิก กรดเบนโซอิกเหล่านี้ก็สามารถพบได้ตาม ธรรมชาติ เช่น ลูกพรุ่น อบเชย และกานพูล เป็นต้น โซเดียม เบนโซเอตสามารถทํางานได้ดีในช่วงที่อาหารมีความเป็นกรด ต่ํากว่าค่า pH 3.6 และยังใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเสีย

การใช้งาน
1. ใช้ผสมในการผลิตเครื่องดื่มที่อัดลด และไม่อัดลม
2. ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้
3. ใช้ผสมในการผลิตน้ำสลัด หรือน้ำส้มสายชู
4. ใช้เป็นส่วนผสมในการทําแยมผลไม้ต่างๆ และเนยเทียม
5. ใช้ผสมในส่วนของผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารกวน และดอง
6. ใช้เป็นส่วนผสมในขนมหวานที่ทํามาจากนม เช่น ไอศครีม พุดดิ้ง และโยเกิร์ต

ราคา
ติดต่อสอบถาม

ขนาดบรรจุ
25 กิโลกรัม/กระสอบ

การจัดเก็บ
จัดเก็บสินค้าไว้ในที่แห้งและเย็น ห่างจากแสงแดดและกลิ่นแปลกปลอม อย่าให้ถูกความชื้น และทําการซีลปิดปากถุงทุกครั้ง
หลักจากการใช้งาน