โพแทสเซียม ซอร์เบต (Potassium Sorbate)

ข้อมูลเบื้องต้น
โพแทสเซียมซอร์เบตเป็นสารที่ได้มาจากเกลือโพแทสเซียมของกรดซอร์บิค ซึ่งใช้เติมลงไปผลิตภัณฑ์ในอาหารหลายๆประ- เภทเพื่อถนอมอาหารและช่วยยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารให้นานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของ ราและยีสต์ในอาหารหลายชนิดเช่นกัน อาหารที่นิยมใช้ก็จะเป็นประเภทพวกชีส ไวน์ เนื้อแห้ง น้ำส้มสายชู และโยเกิร์ต

การใช้งาน
1. ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้
2. ใช้ผสมในการผลิตน้ำส้มสายชู
3. ใช้เป็นส่วนผสมในการทําเนยแข็ง (cheese) และเนยเทียม
4. ใช้ผสมในส่วนของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น ไวน์
5. ใช้เป็นส่วนผสมในขนมหวานที่ทํามาจากนม เช่น ไอศครีม และโยเกิร์ต
6. ใช้ผสมในอาหารจําพวกเนื้ออบแห้ง

ราคา
ติดต่อสอบถาม

ขนาดบรรจุ
25 กิโลกรัม/กล่อง

การจัดเก็บ
จัดเก็บสินค้าไว้ในที่แห้งและเย็น ห่างจากแสงแดดและกลิ่นแปลกปลอม อย่าให้ถูกความชื้น และทําการซีลปิดปากถุงทุกครั้ง
หลักจากการใช้งาน