ผงเห็ดหอม (Shiitake Extract Powder)

ข้อมูลเบื้องต้น
ผงเห็ดหอมก็ได้มาจากเห็ดหอมที่อบแห้งแล้วนําไปบดให้กลายเป็นผง แต่คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดหอมก็ไม่ได้หายไป ไหน คนจีนจึงเชื่อว่าใช้เห็ดหอมเป็นยาอายุวัฒนะ ทําให้เลือดลมดี บํารุงร่างกายต่างๆ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถเอาไปประ- ยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารได้ด้วย ผงเห็ดหอมยังประกอบธาตุอาหารที่สําคัญต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็น ธาตุเหล็ก, แคลเซียม โปรตีน วิตามินบี 1 และวิตามินบี 2

การใช้งาน
1. ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตน้ําซุป, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
2. ใช้ผสมในการผลิตซีอิ๊วขาวกลิ่นเห็ดหอม
3. ใช้เป็นส่วนผสมในการทําเต้าหู้
4. ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตผงปรุงรส

ราคา
ติดต่อสอบถาม

ขนาดบรรจุ
25 กิโลกรัม/กระสอบ

การจัดเก็บ
จัดเก็บสินค้าไว้ในที่แห้งและเย็น ห่างจากแสงแดดและกลิ่นแปลกปลอม อย่าให้ถูกความชื้น และทําการซีลปิดปากถุงทุกครั้ง
หลักจากการใช้งาน